Nowa ulga podatkowa w PIT dla członków związków zawodowych300 zł składki do odliczenia w PIT za 2022 r.

Szanowni Państwo.

W związku z możliwością odliczenia składek związkowych od dochodu (zmiana wprowadzona od 01.01.2022r.), po raz pierwszy będzie można ją uwzględnić w zeznaniu podatkowym za 2022r., składanym w 2023 r.

Poniżej informacje dotyczące tego odliczenia:
1. odliczenie do 300 zł rocznie,
2. odliczenie dokonywane jest w zeznaniu rocznym,
3. ponieważ w większości sytuacji potrącenie składek jest dokonywane jest przez pracodawcę, organizacja związkowe w takiej sytuacji musi potwierdzić wysokość składek opłaconych przez członka Związku.

USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH z dnia 26.07.1991 (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1128 z póź. zm.).

Art. 26
Ust. 1 Podstawę obliczenia podatku, (…), stanowi dochód (…) , po odliczeniu kwot:
pkt. 2c) składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł;
Ust. 6g. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b i 2c, dokonuje się w zeznaniu podatkowym.
Ust. 7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie:
5) dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę - oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.